Открити турнири за Купата на България 2018-2019

ПЪРВИ КРЪГ  

  Рапира момичета до 11 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира момчета до 11 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира момичета до 13 г., гр. Пловдив, 07.10.2018г.
  Рапира момчета до 13 г., гр. Пловдив, 07.10.2018г.
  Рапира момичета до 15 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира момчета до 15 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира кадетки, гр. Пловдив, 20.10.2018г.
  Рапира кадети, гр. Пловдив, 20.10.2018г.
  Рапира девойки, гр. Пловдив, 21.10.2018г.
  Рапира младежи, гр. Пловдив, 21.10.2018г.
  Рапира жени, гр. Шумен, 25.11.2018г.
  Рапира мъже, гр. Шумен, 25.11.2018г.
  Шпага момичета до 11 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага момчета до 11 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага момичета до 13 г., гр. София, 07.10.2018г.
  Шпага момчета до 13 г., гр. София, 07.10.2018г.
  Шпага момичета до 15 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага момчета до 15 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага кадетки, гр. София, 27.10.2018г.
  Шпага кадети, гр. София, 27.10.2018г.
  Шпага девойки, гр. София, 28.10.2018г.
  Шпага младежи, гр. София, 28.10.2018г.
  Шпага мъже, гр. София, 15.12.2018г.
  Шпага жени, гр. София, 15.12.2018г.
  Сабя момичета до 11 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя момчета до 11 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя момичета до 13 г., гр. Бургас 21.10.2018г.
  Сабя момчета до 13 г., гр. Бургас 21.10.2018г.
  Сабя момичета до 15 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя момчета до 15 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя кадети, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя кадетки, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя младежи, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя девойки, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя мъже, гр. Пловдив 28.10.2018г.
  Сабя жени, гр. Пловдив 27.10.2018г.

  ВТОРИ КРЪГ  

   Сабя момичета до 11 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя момчета до 11 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя момичета до 13 г., гр. Стара Загора 25.11.2018г.
   Сабя момчета до 13 г., гр. Стара Загора 25.11.2018г.
   Сабя момичета до 15 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя момчета до 15 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.