Купа България 2021

Купа България първи кръг – жени 27.03.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 20 г 19.12.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 17 г 18.12.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 15 г 20.02.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 15 г 11.12.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 13 г 21.02.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 13 г 12.12.2021
Купа България първи круг – рапира жени до 11 г 20.02.2021
Купа България първи кръг – рапира жени до 11 г 11.12.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже 27.03.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 20 г 19.12.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 17 г 18.12.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 15 г 20.02.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 15 г 11.12.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 13 г 21.02.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 13 г 12.12.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 11 г 20.02.2021
Купа България първи кръг – рапира мъже до 11 г 11.12.2021
Купа България първи кръг – сабя жени до 13 г 06.02.2021
Купа България първи кръг – сабя жени до 15 г 07.02.2021
Купа България първи кръг – сабя мъже до 13 г 06.02.2021
Купа България първи кръг – сабя мъже до 15 г 07.02.2021
Купа България първи кръг – шпага жени до 15 г 16.10.2021
Купа България първи кръг – шпага жени до 13 г 17.10.2021
Купа България първи кръг – шпага жени до 11 г 16.10.2021
Купа България първи кръг – шпага мъже до 15 г 16.10.2021
Купа България първи кръг – шпага мъже до 13 г 17.10.2021
Купа България първи кръг – шпага мъже до 11 г 16.10.2021