Купа България 2023-2024

ШПАГА

ПЪРВИ КРЪГ

жени 11 г – 7.10.23 София
мъже 11 г – 7.10.23 София
––––––––––––––––
жени 13 г – 8.10.23 София
мъже 13 г – 8.10.23 София
––––––––––––––––
жени 15 г – 7.10.23 София
мъже 15 г – 7.10.23 София
–––––––––––––––-
жени 17 г

мъже 17 г
–––––––––––––––
жени 20 г

мъже 20 г

–––––––––––––––
жени 20+ г 
– 

мъже 20+ г –