Открити турнири за Купата на България 2019-2020

ПЪРВИ КРЪГ  

  РАПИРА
  Рапира момичета до 11 г., гр. Пловдив, 05.10.2019г.
  Рапира момчета до 13 г., гр. Пловдив, 06.10.2019г.
  Рапира момичета до 13 г., гр. Пловдив, 06.10.2019г.
  Рапира момчета до 15 г., гр. Пловдив, 05.10.2019г.
  Рапира момичета до 15 г., гр. Пловдив, 05.10.2019г.
  Рапира кадетки, гр. Шумен, 26.10.2019г.
  Рапира кадети, гр. Шумен, 26.10.2019г.
  Рапира девойки, гр. Шумен, 27.10.2019г.
  Рапира младежи, гр. Шумен, 27.10.2019г.
  Рапира жени, гр. София, 09.11.2019г.
  Рапира мъже, гр. София, 09.11.2019г.

  ШПАГА
  Шпага момичета до 11 г., гр. София, 12.10.2019г.
  Шпага момчета до 11 г., гр. София, 12.10.2019г.
  Шпага момичета до 13 г., гр. София, 13.10.2019г.
  Шпага момчета до 13 г., гр. София, 13.10.2019г.
  Шпага момичета до 15 г., гр. София, 12.10.2019г.
  Шпага момчета до 15 г., гр. София, 12.10.2019г.
  Шпага кадети, гр. Плевен, 2.11.2019г.
  Шпага кадетки, гр. Плевен, 2.11.2019г.
  Шпага младежи, гр. Плевен, 3.11.2019г.
  Шпага девойки, гр. Плевен, 3.11.2019г.
  Шпага жени, гр. София, 7.12.2019г.
  Шпага мъже, гр. София, 7.12.2019г.

  САБЯ
  Сабя момичета до 11 г., гр. Стара Загора, 12.10.2019г.
  Сабя момчета до 11 г., гр. Стара Загора, 12.10.2019г.
  Сабя момичета до 13 г., гр. Стара Загора, 13.10.2019г.
  Сабя момчета до 13 г., гр. Стара Загора, 13.10.2019г.
  Сабя момичета до 15 г., гр. Стара Загора, 12.10.2019г.
  Сабя момчета до 15 г., гр. Стара Загора, 12.10.2019г.
  Сабя кадети, гр. Пловдив, 19.10.2019г.
  Сабя кадетkи, гр. Пловдив, 19.10.2019г.
  Сабя девойки, гр. Пловдив, 19.10.2019г.
  Сабя младежи, гр. Пловдив, 19.10.2019г.
  Сабя мъже, гр. Пловдив, 20.10.2019г.
  Сабя жени, гр. Пловдив, 20.10.2019г.

  ВТОРИ КРЪГ  

   ШПАГА
   Шпага момчета до 11 г., гр. Пазарджик, 23.11.2019г.
   Шпага момичета до 11 г., гр. Пазарджик, 23.11.2019г.
   Шпага момичета до 13 г., гр. Пазарджик, 24.11.2019г.
   Шпага момчета до 13 г., гр. Пазарджик, 24.11.2019г.
   Шпага момчета до 15 г., гр. Пазарджик, 23.11.2019г.
   Шпага момичета до 15 г., гр. Пазарджик, 23.11.2019г.