За спортната фехтовка

снимка: © Marie-Lan Nguyen

снимка: © Marie-Lan Nguyen

Фехтовката е вид борба между двама души, която представлява дуелиране с оръжия като саби, ножове и мечове. Терминът „фехтовка“ произхожда от отбранително умение на рицарите. Историята и може да се проследи назад до 12 век, от когато датира първата книга за фехтовални умения. През 17-ти век, фехтовката се променя от важна техника за самозащита в широко практикувано бойно изкуство с много почитатели. Подготовката за дуели е нещо обикновено, особено при мъжете от висшето общество, до началото на 20-ти век, когато тя губи популярност.

Спортната фехтовка е ръкопашен бой с използване на преносими оръжия, които са под постоянен контрол от фехтовача. Има три вида оръжия: шпага, рапира и сабя, които са с подобен дизайн и употреба. Всяко от тях разполага със собствен набор от стандартизирани правила, като се вземат под внимание специфичните им особености. Шпагата е най-тежкото оръжие и е предназначено за мушкане, докато рапирата е по-лека, но използването и е подобно. Сабята се използва както за мушкане, така и за сечене.

Спортистите се състезават със специални екипи, които ги предпазват от нараняване. Всеки екип се състои от: маска, костюм, протектори, ръкавица и ламе, което представлява жилетка с вплетени метални нишки.

Победителите и губещите в спорта фехтовка се определят от броя на точните удари в специфични области от тялото на състезателя. Съдиите преценяват резултата. В днешно време, за точкуване се използват електронни сензори, втъкани в екипите, а реферът следи за спазването на правилата.

Стратегията може да бъде сравнена с други бойни изкуства. Състезателят се опитва да открие линия на атака срещу противника като същевременно поддържа и защита от негово нападение. Туш (точка) се постига с Използване на върха за мушкане, сечене с острието, в определени части на тялото на противника с използване на минимум сила.

Състезанията във фехтовката могат да бъдат както индивидуални, така и отборни. Отборът се състои от четирима души, като един от тях е резерва и може да излезе на мястото на друг по определен ред. Играе се до 45 туша на принципа „всеки срещу всеки“, тоест изиграват се 9 боя.

Спортът фехтовка е включен във всичките съвременни летни олимпийски игри.