Държавни първенства – 2020

Сабя мъже до 11 г.,
Сабя мъже до 13 г.
Сабя мъже до 13 г., отборно
Сабя мъже до 15 г.
Сабя мъже до 15 г., отборно
Сабя мъже до 17 г.
Сабя мъже до 17 г., отборно
Сабя мъже до 20 г.
Сабя мъже до 20 г., отборно
Сабя мъже до 20 г., отборно
Сабя жени до 13 г.
Сабя жени до 13 г.
Сабя жени до 13 г.
Сабя жени до 15 г.
Сабя жени до 15 г., отборно
Сабя жени до 17 г.
Сабя жени до 17 г., отборно
Сабя жени до 20 г.
Сабя жени до 20 г., отборно
Сабя жени до 21 г.
Сабя мъже до 21 г., отборно
Сабя жени до 21 г., отборно

Рапира момчета до 11 г.
Рапира момчета до 13 г., отборно
Рапира момичета до 11 г.
Рапира момичета до 13 г., отборно
Рапира момичета до 13 г.
Рапира мъже до 17 г., отборно
Рапира жени до 15 г., отборно
Рапира жени до 17 г., отборно
Рапира момчета до 15 г., отборно
Рапира мъже до 15 г.
Рапира жени до 15 г.
Рапира мъже до 17 г.
Рапира жени до 17 г.
Рапира мъже до 20 г.
Рапира мъже до 20 г., отборно
Рапира жени до 20 г.
Рапира жени до 20 г., отборно
Рапира момичета до 13 г.
Рапира мъже.
Рапира мъже., отборно
Рапира жени.
Рапира жени., отборно

Шпага момичета до 13 г., отборно
Шпага момчета до 13 г., отборно
Шпага момчета до 13 г.
Шпага момчета до 11 г.
Шпага момичета до 11 г.
Шпага момичета до 13 г.
Шпага момчета.
Шпага момчета до 17 г., отборно
Шпага момчета до 17 г.
Шпага мъже до 21 г., отборно
Шпага момичета до 15 г., отборно
Шпага момичета до 15 г., отборно
Шпага момичета до 17 г.
Шпага жени.
Шпага момичета до 17 г., отборно
Шпага момчета до 15 г.
Шпага жени до 15 г., отборно
Шпага жени до 15 г.
Шпага момчета до 15 г., отборно
Шпага мъже до 20 г.
Шпага мъже до 20 г., отборно
Шпага жени до 20 г.
Шпага жени до 20 г., отборно