Държавни първенства – 2020

Сабя мъже до 11 г.,
Сабя жени до 11 г.
Сабя мъже до 13 г.
Сабя жени до 13 г.
Сабя жени до 13 г.
Сабя мъже до 13 г., отборно
Сабя мъже до 15 г.
Сабя мъже до 15 г., отборно
Сабя жени до 15 г.
Сабя жени до 15 г., отборно
Сабя мъже до 17 г.
Сабя мъже до 17 г., отборно
Сабя жени до 17 г.
Сабя жени до 17 г., отборно
Сабя мъже до 20 г.
Сабя мъже до 20 г., отборно
Сабя мъже до 20 г., отборно
Сабя жени до 20 г.
Сабя жени до 20 г., отборно
Сабя мъже до 21 г.
Сабя жени до 21 г.
Сабя мъже до 21 г., отборно
Сабя жени до 21 г., отборно

Рапира момчета до 11 г.
Рапира момичета до 11 г.
Рапира момчета до 13 г., отборно
Рапира момичета до 13 г., отборно
Рапира момичета до 13 г.
Рапира момичета до 13 г.
Рапира жени до 15 г., отборно
Рапира момчета до 15 г., отборно
Рапира мъже до 15 г.
Рапира жени до 15 г.
Рапира мъже до 17 г.
Рапира жени до 17 г.
Рапира мъже до 17 г., отборно
Рапира жени до 17 г., отборно
Рапира мъже до 20 г.
Рапира мъже до 20 г., отборно
Рапира жени до 20 г.
Рапира жени до 20 г., отборно
Рапира мъже.
Рапира мъже., отборно
Рапира жени.
Рапира жени., отборно

Шпага момчета до 11 г.
Шпага момичета до 11 г.
Шпага момичета до 13 г.
Шпага момичета до 13 г., отборно
Шпага момчета до 13 г., отборно
Шпага момчета до 13 г.
Шпага момичета до 15 г., отборно
Шпага момичета до 15 г., отборно
Шпага момчета до 15 г.
Шпага жени до 15 г., отборно
Шпага жени до 15 г.
Шпага момчета до 15 г., отборно
Шпага момчета до 17 г., отборно
Шпага момчета до 17 г.
Шпага момичета до 17 г.
Шпага момичета до 17 г., отборно
Шпага мъже до 20 г.
Шпага мъже до 20 г., отборно
Шпага жени до 20 г.
Шпага жени до 20 г., отборно
Шпага мъже до 21 г., отборно
Шпага момчета.
Шпага жени.