Открити турнири за Купата на България 2018-2019

ПЪРВИ КРЪГ  

  Рапира момичета до 11 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира момчета до 11 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира момичета до 13 г., гр. Пловдив, 07.10.2018г.
  Рапира момчета до 13 г., гр. Пловдив, 07.10.2018г.
  Рапира момичета до 15 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира момчета до 15 г., гр. Пловдив, 06.10.2018г.
  Рапира кадетки, гр. Пловдив, 20.10.2018г.
  Рапира кадети, гр. Пловдив, 20.10.2018г.
  Рапира девойки, гр. Пловдив, 21.10.2018г.
  Рапира младежи, гр. Пловдив, 21.10.2018г.
  Рапира жени, гр. Шумен, 25.11.2018г.
  Рапира мъже, гр. Шумен, 25.11.2018г.
  Шпага момичета до 11 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага момчета до 11 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага момичета до 13 г., гр. София, 07.10.2018г.
  Шпага момчета до 13 г., гр. София, 07.10.2018г.
  Шпага момичета до 15 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага момчета до 15 г., гр. София, 06.10.2018г.
  Шпага кадетки, гр. София, 27.10.2018г.
  Шпага кадети, гр. София, 27.10.2018г.
  Шпага девойки, гр. София, 28.10.2018г.
  Шпага младежи, гр. София, 28.10.2018г.
  Шпага мъже, гр. София, 15.12.2018г.
  Шпага жени, гр. София, 15.12.2018г.
  Сабя момичета до 11 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя момчета до 11 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя момичета до 13 г., гр. Бургас 21.10.2018г.
  Сабя момчета до 13 г., гр. Бургас 21.10.2018г.
  Сабя момичета до 15 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя момчета до 15 г., гр. Бургас 20.10.2018г.
  Сабя кадети, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя кадетки, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя младежи, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя девойки, гр. Пловдив 27.10.2018г.
  Сабя мъже, гр. Пловдив 28.10.2018г.
  Сабя жени, гр. Пловдив 27.10.2018г.

  ВТОРИ КРЪГ  

   Рапира момичета до 11 г., гр. Пловдив, 26.01.2018г.
   Рапира момчета до 11 г., гр. Пловдив, 26.01.2018г.
   Рапира момичета до 13 г., гр. Пловдив, 26.01.2018г.
   Рапира момчета до 13 г., гр. Пловдив, 26.01.2018г.
   Рапира момичета до 15 г., гр. Пловдив, 27.01.2018г.
   Рапира момчета до 15 г., гр. Пловдив, 27.01.2018г.
   Рапира кадетки, гр. Шумен, 02.02.2019 г.
   Рапира кадети, гр. Шумен, 02.02.2019 г.
   Рапира девойки, гр. Шумен, 03.02.2019 г.
   Рапира младежи, гр. Шумен, 03.02.2019 г.
   Рапира жени, гр. Шумен, 16.03.2019 г.
   Рапира мъже, гр. Шумен, 16.03.2019 г.

   Шпага момичета до 11 г., гр. Пазарджик, 08.12.2018г.
   Шпага момчета до 11 г., гр. Пазарджик, 08.12.2018г.
   Шпага момичета до 13 г., гр. Пазарджик, 09.12.2018г.
   Шпага момчета до 13 г., гр. Пазарджик, 09.12.2018г.
   Шпага момичета до 15 г., гр. Пазарджик, 08.12.2018г.
   Шпага момчета до 15 г., гр. Пазарджик, 08.12.2018г.
   Шпага кадетки, гр. София, 26.01.2019г.
   Шпага кадети, гр. София, 26.01.2019г.
   Шпага девойки, гр. София, 27.01.2019г.
   Шпага младежи, гр. София, 27.01.2019г.
   Шпага жени, гр. Плевен, 16.02.2019г.
   Шпага мъже, гр. Плевен, 16.02.2019г.

   Сабя момичета до 11 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя момчета до 11 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя момичета до 13 г., гр. Стара Загора 25.11.2018г.
   Сабя момчета до 13 г., гр. Стара Загора 25.11.2018г.
   Сабя момичета до 15 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя момчета до 15 г., гр. Стара Загора 24.11.2018г.
   Сабя кадетки, гр. София, 26.01.2019г.
   Сабя кадети, гр. София, 26.01.2019г.
   Сабя девойки, гр. София, 27.01.2019г.
   Сабя младежи, гр. София, 27.01.2019г.
   Сабя жени, гр. София, 27.01.2019г.
   Сабя мъже, гр. София, 27.01.2019г.